Ενημέρωση για την διαδικασία πιστοποίησης

Δείτε την ενημέρωση απο εδώ