Ενημέρωση για φορολογικά και άλλα θέματα για επιχειρήσεις καθαρισμού χαλιών

 

Ζητήσαμε από ένα γραφείο να μας ενημερώσει, για τυχόν αλλαγές σε φορολογικά και άλλα παραπλήσια θέματα.

 

Θέματα :

1) Έκδοση ή μη Δελτίου Αποστολής (Δ.Α.), από 1.1.2015

2) Έκδοση Παραστατικών αξίας

3) Γενικές  επισημάνσεις από 01.01.2015 με βάση το ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.) 

4) Συναλλαγές μέσω Τραπέζης – ειδικές διατάξεις

Αναλυτικά οι απαντήσεις εδώ