ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Μέτά τις αρχαιρεσίες της 22ης Φεβρουαρίου 2017 το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση:

 

Πρόεδρος: ΔΑΝΕΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Γεν. Γραμματέας: ΡΕΪΖΙΔΗΣ Ε. ΜΕΝΕΛΑΟΣ
A’ Αντιπρόεδρος: ΣΚΛΗΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
Β’ Αντιπρόεδρος: ΣΙΦΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ταμίας: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
Μέλη: ΓΡΑΙΚΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΗΛΙΤΣΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ