ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΣΠΑ

Κάντε κλικ στο site της ομοσπονδίας και ενημερωθήτε για την Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020.